چرا شرکت قزل مغان را انتخاب می کنند؟

خدمات شرکت قزل مغان

 • فروش بذر

  این شرکت تمامی بذور تولیدی خود را در تمامی طبقات بذری با رعایت امانت و صداقت همه ساله و در راستای رعایت حقوق مصرف کننده و برای سهولت دسترسی زارعین عزیز در انبارهای متعدد در منطقه و استان به فروش می رساند.

 • توزیع کود های شیمیایی

  غذای مردمان از بذر تامین می شود و غذای بذر از خاک. تامین نهاده های کشاورزی همواره از دغدغه های زارعین است. ما با دانستن نیاز شما، در انبارهایمان انواع کودهای مورد نیازتان را در دسترستان قرار داده ایم تا در کمترین زمان نیازتان را مرتفع سازید.

 • آموزش

  در راستای تحقق اهداف شرکت که همواره تاکید بر ارتقای کیفیت تولیدات دارد، ما در تمامی مراحل و حتی پیش از آن شانه به شانه زارعینمان ایستاده ایم و بر دانش مدیران فنی شرکت و تجارب پیمانکاران بزرگوار تکیه کرده ایم. از پیش از کشت تا پس از برداشت آموزش ها تداوم دارد.

سابقه درخشان بذور ما، زبان گویای تخصص ماست.

تخصص های ما

گندم
ذرت
برنج
تخم پنبه

قزل مغان را انتخاب می کنید چون:

 • بر صدق قول و عملشان ایمان دارید.
 • همواره در تلاش برای انتقال دانش روز به کشاورزان است و کیفیت بذر اصل لایتغیرشان است.
 • حق انتخاب های متنوعی در اختیارتان قرار می دهد.
 • با نیازسنجی، نسبت به رفع نیازهایتان اقدام می کند.
 • خود را همراه با کشاورزان یک مجموعه واحد می داند و در جهت منافعشان قدم برمی دارد.
 • منافع مشتری را بر سود خویش مقدم می شمارد.

انبار های دپوی شرکت قزل مغان

انبار شماره یک

انبار شماره دو

انبار شماره سه

انبار شماره چهار

This post is also available in: English